Werkwijze en therapie

Het eerste gesprek
Bij onze eerste ontmoeting geeft u mij een indruk van uw klachten en maakt u kennis met mij als mogelijke behandelaar. Na dit kennismakingsgesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Het kan zijn dat we al direct verdere afspraken kunnen maken ten behoeve van een psychotherapie. Meestal is er dan een tweede afspraak nodig om uw problemen beter in kaart te brengen en een behandelplan vast te stellen. Eventueel kan het zijn dat ik u doorverwijs naar een meer geschikte behandelaar of dat u zelf aangeeft een andere therapeut te willen consulteren.

Als wij samen tot een therapie besluiten, dan kan deze in de meeste gevallen op redelijke termijn van start gaan. Wachtlijsten hanteer ik niet. Wanneer ik ruimte heb voor nieuwe patiënten is de maximale wachttijd voor intake en aansluitend behandeling 4 weken, conform de zogenaamde Treeknormen. Vanwege budgetbeperkingen kan het zijn dat ik voor sommige zorgverzekeraars geen nieuwe patiënten kan aannemen (zie ook vergoedingen en privacy). Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld en kan eventueel ook in de avonduren plaatsvinden.

Bij het eerste gesprek dient u uw verzekeringsgegevens en een verwijzing of verwijskaart van uw huisarts mee te nemen. Dit moet een verwijzing voor Specialistische GGZ zijn. Ook is het inmiddels wettelijk verplicht dat u zich bij een eerste bezoek legitimeert en dat het BSN nummer wordt genoteerd in het dossier. Na het eerste gesprek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om een beginmeting te hebben van (de ernst van) uw klachten.

Welke therapie past bij u?
Aan de hand van de eerste gesprekken stellen we vast welke therapie het best bij u past. Voor veel mensen is dit een vorm van psychotherapie. In deze psychotherapie wordt de basis gevormd door individuele gesprekken, die eventueel ondersteund worden door medicatie. Een therapie kan variëren van een intensieve en specialistische vorm als psychoanalyse (waarbij de diepere oorzaak van de problemen wordt gezocht) tot een tweewekelijkse of zelfs maandelijkse minder frequente vorm. De behandeling wordt periodiek geëvalueerd met behulp van vragenlijsten en tevredenheidsonderzoek.

Mijn praktijk is gespecialiseerd in steunende inzichtgevende psychotherapie, rationeel-emotieve therapie en psychoanalytische psychotherapievormen. Ook voor psychiatrische consulten inclusief medicatie voor uiteenlopende problemen zoals angsten, depressie, werk- en studieproblemen en persoonlijkheidsproblematiek, kunt u bij mij terecht.

De behandelingen zijn op individuele basis. Indien nodig en gewenst kan de partner bij de therapie worden betrokken. Voor partnerrelatietherapie en groepspsychotherapie verwijs ik u door naar een meer gespecialiseerde collega.

Leertherapie voor psychiaters, (klinisch) psychologen en psychotherapeuten in opleiding is ook een aanbod waar ruime ervaring mee bestaat. Een leertherapie is in principe voor eigen rekening.

De werkwijze van mijn praktijk zoals hierboven beschreven is vastgelegd in een goedgekeurd kwaliteitsprotocol dat ter inzage is.