Publicaties

Onderstaand een overzicht van publicaties. Een aantal publicaties is te bestellen via Boom uitgevers Amsterdam, uitgeverij de Tijdstroom en uitgeverij Sjibbolet.

J. Dirkx, J. Zevalkink (2023) Measuring changes in the quality of object representations during psychoanalytic treatment: A pilot study in the Netherlands Psychotherapie - Wissenschaft 13 (2), 21-28

J. Dirkx (2023) Objectconstantie. Revaluatie van een vergeten concept Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen 29, 148-160

J. Dirkx (2023) Van samenleving naar beleving naar overleving. Boekessay Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen 29, 87-94

J. Dirkx (2022) Schering en inslag. Bespreking van: Karl Deisseroth (2021) Inzichten. De ontstaansgeschiedenis van ons gevoelsleven Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen 28, 211-213

J. Dirkx (2022) Psychoanalyse en film. Verbeelding en beeldvorming van de therapeut Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen 28, 199-201

J. Dirkx (2022) Ecopsychoanalyse. Naar een paradigma van complexiteit. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 28, 41-52

J. Dirkx (2022) De vele werelden van het zelf. Bespreking van: Jean-Paul Matot (2021) The disseminated self. Ecosystem perspective and metapsychology London, Routledge Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 28, 75-77

J. Dirkx (2022) Een echte dialoog. Bespreking van: Marianne Leuzinger-Bohleber, Mark Solms, Simon E. Arnold (eds.) (2020) Outcome research and the future of psychoanalysis. Clinicians and researchers in dialogue London Routledge Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 28, 71-73

J. Dirkx (2021) Interdisciplinair: natuurkunde en psychoanalyse. Over de Pauli-Jung hypothese. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 27, 136-138

J. Dirkx (2021) De woelige baren van de coronacrisis. Bespreking van: Paul Verhaeghe (2020) Houd afstand, raak me aan Amsterdam De Bezige Bij en René ten Bos (2020) De coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde Amsterdam, Boom. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen, 27, 73-75

J. Dirkx (2020) Taal en het verlangen naar troost pp. 10-11 bijlage Masster. Reactie op Hebbrecht M. Over verlies en verdriet. Masster 9, 15-20

J. Dirkx (2020) Corona. Bespreking van Slavoj Žižek (2020). Pandemie. Hoe corona de wereld verandert. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen 26, 218-220.

Grenzen en grenzeloosheidJ. Dirkx (red.) (2019) Grenzen en grenzeloosheid. Psychoanalyse in een nieuwe tijd
Amsterdam, Uitgeverij Sjibbolet
Zie ook www.uitgeverijsjibbolet.nl


J. Dirkx (2019) Complexiteit: begin van alle wetenschap. Reactie op Patrick Luijten Tijdschrift voor Psychoanalyse 25, p. 236-238

J. Dirkx (2019) Bespreking van Thierry Bokanowski - The Analytical Process. Journeys and Pathways. London, Karnac Books, 2017
Tijdschrift voor Psychoanalyse 25, p. 228-230

J. Dirkx (2017) Bespreking van M. Hebbrecht, A. van Hees, M. de Jong & R. van Mechelen - Dromen duiden. Een nieuwe benadering
Antwerpen, Garant 2017. Tijdschrift voor Psychiatrie 59, 796-797.

J. Dirkx (2017) Psychodynamiek, een plaatsbepaling
In: M. Bak, P. Domen, J. van Os Innovatief leerboek Persoonlijke Psychiatrie. Terug naar de essentie. (pp.46-53) Leusden, Diagnosis Uitgevers

J. Dirkx (2017) Psychodynamische therapievormen
In: M. Bak, P. Domen, J. van Os Innovatief leerboek Persoonlijke Psychiatrie. Terug naar de essentie. (pp.220-226) Leusden, Diagnosis Uitgevers

J. Dirkx (2016) Van psychoanalyse naar neuroanalyse. Is er een alternatief?
Tijdschrift voor Psychoanalyse 22, 256-269

J. Dirkx, J. Zevalkink (2016) De beoordeling van de kwaliteit van objectrepresentaties. Betrouwbaarheid van de Differentiation-Relatedness Scale (DR-S) Tijdschrift voor Psychotherapie 42, 36-51

J. Dirkx (2014) Het belang van de setting voor het psychoanalytisch proces
Tijdschrift voor Psychoanalyse 20, 165-176

Kind, gezin en identiteitJ. Dirkx, N.J. Nicolai (red.) (2014) Kind, gezin en identiteit
Amsterdam, Uitgeverij Sjibbolet
depressie en psychodynamiekJ. Dirkx, N.J. Nicolai (red.) (2012) Depressie en psychodynamiek
Amsterdam, Uitgeverij Sjibbolet
J. Dirkx (2012) Depressie en psychoanalyse
Bespreking van P. Luyten, W. Vanmechelen & M. Hebbrecht (2011) Depressie – Actuele psychoanalytische benaderingen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
Tijdschrift voor Psychoanalyse 18, 143-145

J. Dirkx (2011) Psychoanalyse en evidentie
Tijdschrift voor Psychotherapie 37, 321-330

J. Dirkx (2011) Meet and greet bij de psych? (Rubriek ingezonden)
Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving 15, 35

handboek_psychodynamiekJ. Dirkx, M. Hebbrecht, AWM Mooij, R. Vermote (red) (2011) Handboek Psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. Utrecht, Uitgeverij de Tijdstroom (hoofdredacteur van dit handboek en auteur van 5 hoofdstukken)
Inhoudsopgave
Leiderschap en PsychoanalyseJ. Dirkx, W. Heuves (red) (2011) Leiderschap en Psychoanalyse. Amsterdam, Uitgeverij Boom

J. Dirkx en W. Heuves (2010) Relaties
In: J. Dirkx en W. Heuves (red.) Relaties. Een psychodynamisch perspectief. Amsterdam, Uitgeverij Boom

J. Dirkx (2010) Relaties en hun ontwikkeling. Een beschouwing vanuit psychoanalyse en neurowetenschappen
In: J. Dirkx en W. Heuves (red.) Relaties. Een psychodynamisch perspectief. Amsterdam, Uitgeverij Boom

J. Dirkx (2008) Antwoord aan Velleman. Tijdschrift voor Psychiatrie 50, 628-630

J. Dirkx (2008) De aantrekkelijke maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie. Tijdschrift voor Psychiatrie 50, 405-415.

J. Dirkx (2008) Depressie, voorbij de DSM-classificatie.
Bespreking van Corveleyn, Luyten en Blatt (2005) The theory and treatment of depression. Towards a dynamic interactionism model. Leuven University Press. Tijdschrift voor Psychoanalyse 14: 49-51.

J. Dirkx, W. Heuves (2008) Hysterie
In: J. Dirkx en W. Heuves (red) Hysterie, psychoanalytische beschouwingen. Amsterdam, Uitgeverij Boom


J. Dirkx (2007) Griepprik NRC Handelsblad 12-11-2007

J. Dirkx (2007) Het operationaliseren van de kwaliteit van actuele objectrepresentaties
In: J. Zevalkink, Q. van Dam Tegenwoordigheid van geest. Het actuele moment in een psychoanalytische behandeling Van Gorcum, Assen.

J. Dirkx, W. Heuves (2005) Lichaam en seksualiteit
In: J. Dirkx en W. Heuves (red) Het nieuwe taboe. Psychoanalyse, lichaam en seksualiteit. Amsterdam, Uitgeverij BoomJ. Dirkx (2004) Een uitgestelde diagnose. Over vertrouwen en psychopathologie
in: A. Boerwinkel en J. Dirkx (red.) Op goed geluk: vertrouwen en psychoanalyse. Amsterdam, Uitgeverij Boom

J. Dirkx, A. Boerwinkel (2004) Vertrouwen
in: A. Boerwinkel en J. Dirkx (red.) Op goed geluk: vertrouwen en psychoanalyse. Amsterdam, Uitgeverij Boom


G. Schut, J. Goekoop, L. Timmerman, J. Dirkx (1999) Light therapy is not effective in nonseasonal affective disorder. (posterpresentatie) European Congress of Neuropsychopharmacology , London (1999)

J. Dirkx, A. van Reekum (1995) De psychiater, de depressie en de autobranche. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 50, 1094-1096.

J. Dirkx (1994) Fouten en ‘near accidents’ bij een RIAGG
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 49, 1364-1370.

J. Dirkx, J. Reijnierse (1993) Systemische lupus erythematosus en psychopathologie: een overzicht. Acta Neuropsychiatrica 5, 37-41.

A. van Reekum, J. Dirkx, G. Nabarro (1992) Anorexia nervosa en erfelijkheid, de betekenis van tweelingonderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie , 34, 352-364.

J. Dirkx (1991) Lithium als adjuvans bij een therapieresistente depressie: een casus. Acta Neuropsychiatrica (1991) 3, 30-33.

J. Dirkx (1981) Hysterectomie en depressie, epidemiologische opmerkingen bij de literatuur over hysterectomie en depressie. Maastricht, Uitgave Rijksuniversiteit Limburg